kolmapäev, 8. veebruar 2017

Astendamise äpp

Täna proovime teha valmis ühe äpi, mille abil saab astendada.

Ülesanne 1 - vajalike väljade lisamine

Selleks, et äpp oleks valmis kasutaja sisestatud arvu astendama, tuleb kõigepealt tekitada võimalus arvude (astendatav ja astendaja) sisestamiseks ehk ekraanile tuleb mõlema sisestamise jaoks lohistada tekstikast (TextBox).
Hea oleks ka, kui kasutaja teab, millisele väljale millise elemendi sisestamist oodatakse. Selleks saab lisada sildi (Label).

Kui on soov näiteks silti ja tekstikasti ühel real kuvada (vt ülalolevat pilti), siis selleks saab lisada Palette valikust Layout alt elemendi HorizontalArrangement. Nüüd tuleb silt ja tekstikast lihtsalt sinna sisse lohistada.
Astendamise tehte tegemiseks tuleb lisada nupp "Astenda" (vms kirjaga) ja vastuse näitamiseks silt (Label), kuhu vastus ilmub.
Algseadete taastamiseks (et saaks jälle uusi arve astendada) on kasulik lisada ka nupp kustutamiseks.
NB! Lisatud elementidele on kasulik anda uus nimi, siis on neid hiljem programmeerimises lihtsam kasutada.

Ülesanne 2 -astendamise programmeerimine

Edasi avame Blocks vaate ning lisame nuppudele vastavad tegevused (nupp Astenda astendab ja Kustuta tühjendab väljad).


Testi oma äppi!

Lisaülesanne!

Mida parandab äpi juures, kui nupul Astenda klõpsamine käivitab järgmise koodiploki?