pühapäev, 24. september 2017

Hargnev algoritm

Algoritme, kus edasiste sammude täitmine sõltub mingist tingimusest või vahetulemusest, nimetatakse hargnevateks algoritmideks.

Näide - plokkskeem, mis sisestatud punktide põhjal väljastab hinde.


Ülesanne 1. Kirjuta plokkskeem, mis kontrolliks, kas sisestatud arv on positiivne või negatiivne ning väljastaks vastavalt teksti "positiivne arv" või "negatiivne arv".
Lisaülesanne: täiusta oma algoritmi nii, et juhul kui arv = 0, väljastaks programm vastava teate!

Ülesanne 2. Täiusta näiteks toodud hinde plokkskeemi nii, et see kontrolliks, et sisestatavad punktid jääksid vahemikku 0-100.

Ülesanne 4. Keerulisem ülesanne (selle edukal lahendamisel on võimalik saada hinne Stuudiumisse, pead oskama ka oma lahendust selgitada).
Proovi välja mõelda ja kirja panna plokkskeem, mis:
1. Küsib kasutajalt maksimumpunktisumma, mis töö eest võib saada. 
2. Küsib kasutajalt töö eest saadud punktisumma. 
3. Arvutab välja protsendi
4. Väljastab protsendile vastava tähe (hinde).

Draw.io keskkonna kasutamine plokkskeemide joonistamiseks.

NB! Plokkskeemide joonistamiseks kasuta valikut Flowchart ja salveta valmis diagramm Google Drive programmeerimise kausta (Save as ... vali Google Drive ja siis logi vajadusel kooli e-postiaadressi ja parooliga sinna sisse).