teisipäev, 13. detsember 2016

Matemaatikamäng

Ülesanne 1

Loo matemaatikamäng, kus mängija käest küsitakse erinevaid matemaatikatehteid (5-10 erinevat) ja antakse tagasisidet, kas vastus oli õige või vale.
Anna mängijale mängu alguses teada, mitu tehet temalt küsitakse.

Näiteid programmi koostamiseks leiad siit.

Vihje: et programm küsiks iga kord erinevate arvudega tehteid, siis kasuta juhuarvu! Kuna pead programmi alguses päris tihti ka testima, siis alusta näiteks vahemikuga 1 ... 10.


Selles näites loeb punkte muutuja nimega "loendur". Uusi tehteid küsitakse seni, kuni vastaja on kogunud 3 punkti. Iga vale vastuse eest võetakse punkt maha.Ülesanne 2

Lisa oma matemaatikamängu muutuja, mis loendaks õigeid vastuseid.
Anna mängijale peale vastamist teada, mitu vastust tal õiged olid (osavamad võivad anda teada ka õigete vastuste % ja näiteks sellele vastava tähe).


Ülesanne 3

Disaini oma mängule sobiv taust, mõtle välja algus ja lõpp ja kujunda vastavalt kas lavapildid või pane tegelane ütlema vastavaid teateid.


NB! Jaga oma mängu Stuudios!

Ideid matemaatikamängudeks!Täiusta oma mängu ("levelid", erineva tehted) ja esita see kooli programmeerimisvõistlusele!