kolmapäev, 8. veebruar 2017

Astendamise äpp

Täna proovime teha valmis ühe äpi, mille abil saab astendada.

Ülesanne 1 - vajalike väljade lisamine

Selleks, et äpp oleks valmis kasutaja sisestatud arvu astendama, tuleb kõigepealt tekitada võimalus arvude (astendatav ja astendaja) sisestamiseks ehk ekraanile tuleb mõlema sisestamise jaoks lohistada tekstikast (TextBox).
Hea oleks ka, kui kasutaja teab, millisele väljale millise elemendi sisestamist oodatakse. Selleks saab lisada sildi (Label).

Kui on soov näiteks silti ja tekstikasti ühel real kuvada (vt ülalolevat pilti), siis selleks saab lisada Palette valikust Layout alt elemendi HorizontalArrangement. Nüüd tuleb silt ja tekstikast lihtsalt sinna sisse lohistada.
Astendamise tehte tegemiseks tuleb lisada nupp "Astenda" (vms kirjaga) ja vastuse näitamiseks silt (Label), kuhu vastus ilmub.
Algseadete taastamiseks (et saaks jälle uusi arve astendada) on kasulik lisada ka nupp kustutamiseks.
NB! Lisatud elementidele on kasulik anda uus nimi, siis on neid hiljem programmeerimises lihtsam kasutada.

Ülesanne 2 -astendamise programmeerimine

Edasi avame Blocks vaate ning lisame nuppudele vastavad tegevused (nupp Astenda astendab ja Kustuta tühjendab väljad).


Testi oma äppi!

Lisaülesanne!

Mida parandab äpi juures, kui nupul Astenda klõpsamine käivitab järgmise koodiploki?
MIT AppInventor - oluliste veebilehtede äpp

Ülesanne 1 - oluliste veebilehtede äpp - välimuse loomine
Teeme äpi meie jaoks olulistest veebilehtedest - näiteks kooliäpp, milles on nupud kooli kodulehele või selle olulisematele alamlehtedele (tunniplaan, kelle EduPage äppi pole) ja näiteks programmeerimise valikaine blogi avamiseks. Igal lehel on ka nupp tagasi, mis viib tagasi esimesele lehele.
 1. Lohista töölauale "Label" ning lisa sinna paremal paneelis sobiv tekst (näiteks "Minu olulised veebilehed").
 2. Lohista töölauale nii mitu nuppu (Button), kui paljudele veebilehtedele tahad oma äpi abil minna (esialgu näiteks 2 - kooli kodulehe ja Stuudiumi jaoks).
 3. Edasi lisa uus lehekülg (Screen). Selleks klõpsa töölaua kohal olevat nuppu Add Screen ja anna uuele lehele nimi (NB! Nimes ei tohi olla tühikuid ega täpitähti).
 4. Screen1 valiku alla ilmub nüüd uus leht. Ava see ning lohista sinna nupp, millele tekita kiri "Tagasi" või "Avalehele".
 5. Lisa vasakult paneelist töölauale Webviewer - element, mille sees kuvatakse veebilehekülge. Veebilehe aadress (URL) sisesta paremal paneelis HomeURL all olevasse kasti.
 6. Lisa sarnaselt eelmisega ka ülejäänud leheküljed, nii et kõikidel lehekülgedel oleks ülal nupp "Tagasi" ning Webviewer, mille aadressiks on veebilehe aadress, mida soovid seal näha.
Nüüd on äpi välimus valmis, edasi tuleb hakata nuppude tegevust programmeerima.

Programmeerimine

Programmeerimiseks tuleb klõpsata töölaua kohal paremal olevat nuppu Blocks
 Avaneb programmiaken, kuhu saab erinevaid käsuplokke lohistada ning neid omavahel ühendada (meenutab Scratchi).
Lisaks üldistele käsuplokkidele, mis asuvad Built in valiku all, on igal lisatud komponendil veel oma käsuplokkide valik, mis avaneb, kui komponendi nimel klõpsata.
Programmeerimine MIT App Inventoriga ongi õigete käsuplokkide kokkupanek. Kui kusagil on viga või midagi puudu, siis kuvatakse seda töölaua allääres Show warnings kohal.

Ülesanne 2 - oluliste veebilehtede äpp - programmeerimine

 1. Klõpsa nupul "Blocks" ning vali Screen valikutes esimene leht ehk Screen1
 2. Lisame vajalikke plokke nii, et esimesele nupule vajutades avaneks soovitud veebileht (näiteks kooli koduleht). Selleks klõpsa vasakul Blocks paneelis nupu nimel ja vali sealt plokk, mis ütleb, et kui sellel nupul klõpsatakse, tuleb midagi teha ning lohista see töölauale.
 3. Programmeeri sarnaselt ka teine nupp.
 4. Nüüd ava järgmine leht (näites leht nimega Koduleht) ja programmeeri nupp tagasi nii, et ta vajutamisel sulgeks selle lehe (siis jääbki avatuks esimene, kõikide nuppudega leht). Selleks tuleb lisada nupu valikust plokk "When ... Click" ja Control valikust "close screen".
 5. Lisa "Tagasi" nupule käsuplokk ka teise lehe puhul.
Äpi katsetamine

Äpi katsetamiseks klõpsa  App Inventori menüüs sõnal "Build" ja vali sealt App (provide QR code...).
Veidi aja pärast genereeritakse QR kood, mida saab oma nutiseadmega skanneerida ning siis äpi oma seadmesse installeerida (NB! Selleks tuleb seadete alt lubada ebaturvalised installimised, aga need võib peale oma äpi katsetamist uuesti sisse lülitada).

Ülesanne 3 - oluliste veebilehtede äpp - testi oma äppi!

Lisaülesanne
Lisa oma äpi avalehele taustapilt. Nuppude paigutamiseks saad kasutada Layout menüüst erinevaid võimalusi!
Nuppude värvust ja teksti värvust ning suurust saab samuti muuta! Uuri välja, kust seda teha!