Scratch

http://scratch.mit.edu/

Scratch materjale:
http://www.nutilabor.ee/wp-content/uploads/2015/07/Scratch_oppematerjal.pdf

Abimaterjalid programmeerimise valikaine tundideks!

Matemaatika mäng

Kõige lihtsam skript matemaatikatehte küsimiseks (küsib kogu aeg ühte ja sama tehet).

Juhuslike arvudega tehted (muutujad a ja b salvestavad juhuslikud arvud etteantud vahemikus, küsivad mängijalt tehte nende arvudega ja kontrollivad vastust).


Korraga küsitakse mitu tehet ja loendatakse punkte õigete vastuste eest (eelmist skripti on täiendatud korduse ploki ning punktide lugemisega).

Kordus kuni punktide arv on saavutanud soovitud väärtuse (eelmise skripti muutus - korratakse seni, kuni punktide arv saab võrdseks 10-ga)

Järgmised tasemed, punktide kontroll (eelmise skripti edasiarendus - kui punktide arv saab võrdseks 10-ga, siis saadetakse välja teade järgmisele tasemele, samade muutujate kasutamise korral tuleb esimene skript kindlasti peatada).
Joonejärgimise mäng


Liikumine nooleklahvidega, rajalt kõrvalekaldumine (puudutab värvi), "leveli" vahetus (puudutab spraiti lopp).
Lava skriptid - taustade vahetumine "levelite" vahetumisel ja mängu lõpus.