teisipäev, 20. detsember 2016

Joonistamine (ilutulestik)

Täna vaatame joonistamise tööriista. Scratchis on võimalik spraidiga lavale joonistada (vastavalt etteantud programmile või siis näiteks nooleklahve kasutades spraiti juhtides - vt. http://viimsiproge.blogspot.com/2014/10/5-tund-tegelaste-juhtimine-klaviatuuri.html).
Oluline on teada, et joon jääb nähtavaks siis, kui pliiats on all (pliiats alla) ning joonistamine (joone näitamine) lõpeb siis, kui pliiats on üleval (pliiats üles).

Kogu joonistuse kustutamiseks on käsklus "kustuta" (see kustutab ära kõik jooned, mitte ainult viimase).

Jäljend teeb objektist koopia ehk jätab maha objektikujulise jälje. Erinevalt kloonist ei saa jäljendeid eraldi programmeerida. Kõik jäljendid saab kustutada "kustuta" nupuga.

Ülesanne 1 - ilutulestiku loomine
Laval suvalises kohas klõpsates "plahvatab" seal iga kord erinevat värvi "ilutulestik".
  1. Loo uus projekt ning vali taustaks näiteks öine linn, eemalda kass. Pane projektile nimeks "ilutulestik".
  2. Lisa joonista sprait, mis koosneks 5-6 punktikesest. Spraiti joonistades vaata, et punktikesed satuksid enam-vähem ümber keskpunkti tähistava ristikese! Ristikese nägemiseks joonistusvälja paremal all olevat suurendusnuppu!
  3. Selleks, et ilutulestik ilmuks laval seal, kus parasjagu hiirega klõpsati, tuleb kirjutada lavale skript (klõpsa laval ja vali "skriptid"), mis saadaks peale klõpsamist ilutulestikule teate, et siin tuleb "plahvatada". 
  4. Plahvatamisel peaks sprait (täpikesed) alguses olema väike (võta suuruseks näiteks 5%) ning siis jäljendit jättes järjest suurenema (näiteks 20 korda ning muuda suurust 10 võrra).
  5. Selleks, et "ilutulestik" oleks iga kord erinevat värvi, lisa värvi efekti plokk selliselt, et iga kord võetakse erinev värv (kasuta juhuarvu vahemikus 1 kuni 255).
  6. Loo võimalus "ilutulestiku" kustutamiseks ehk lava puhastamiseks. Selleks kasuta "kustuta" käsklust, mis võiks käivituda näiteks tühiku vajutamisel.


J. Vilipõllu tööleht 

Ülesanne 2 - erinevad ilutulestikud
Laval suvalises kohas klõpsates "plahvatavad" seal erinevad "ilutulestikud".
  1. Täienda eelmist projekti teist tüüpi "ilutulestikuga". Selleks, et erinevat tüüpi ilutulestikud ei "plahvataks" kõik ühest kohast, tuleb kasutada muutujat, mis käivitab iga kord ainult 1 "ilutulestiku".
  2. Erinevat tüüpi ilutulestiku saamiseks katseta näiteks sellega, et lisa eelmise ilutulestiku kordusskripti juurde pööramine. 
  3. Kui lisad korduskripti y koordinaadi muutumise näiteks -3 võrra, siis saad allapoole langeva ilutulestiku.
Näide: