esmaspäev, 25. jaanuar 2016

Testimine

Vahelduseks programmi kirjutamisele räägime veidi ka testimisest /refereeritud: http://www.cs.tlu.ee/~inga/Prog_materjalid/testimine_2007.pdf/

Testimiseks nimetatakse programmist vigade otsimist. Vigu võib otsida nii programmi koodist (Scratchis "Vaata seestpoolt") kui ka programmi erinevate sisendandmetega läbi mängides.

Millised omadused võiksid olla ühel programmil?
  • Funktsionaalsus (sobivus kasutaja vajaduste rahuldamiseks, toimimise õigsus, koostalitlusvõime teiste süsteemidega, turvalisus, funktsionaalsuse vastavus normidele)
  • Töökindlus (küpsus ehk tõrgete esinemise sagedus, tõrketaluvus väliskeskkonna vigade suhtes, taastuvus, töökindluse vastuavus normidele)
  • Kasutuskõlblikkus (Õpitavus, arusaadavus, käsitsetavus, meeldivus, kasutuskõlblikkuse vastavus normidele)
  • Tõhusus (ajaline käitumine, ressursikasutus, tõhususe vastavus normidele)
  • Hooldatavus (analüüsitavus vea leidmiseks, muudetavus, stabiilsus muudatuste suhtes, testitavus, hooldatavuse vastavus normidele )
  • Porditavus (sobitatavus teisele riist- või tarkvaraplatvormile, installeeritavus, koosoluvõime, vahetatavus, porditavuse vastavus normidele) 
/allikas: Maili Markvardt "Tarkvara testimist käsitlev juhendmaterjal"/

Testimise eesmärgiks peab olema võimalike vigade leidmine, mitte tõestamine, et vigu ei ole!

Staatiline testimine
Vaadatakse läbi programmi kood ilma programmi käivitamata.

Dünaamiline testimine
Vigu otsitakse töötavas programmis.

Edukas test on selline test, mis aitas leida vigu.

Hea test avastab võimalikult palju vigu.

Ülesanne
Testi üksi või paaristööna oma rühma Stuudiosse jagatud programme. Analüüsi 2-te programmi ja jaga saadud tulemust õpetajaga. Täpsemad juhised ja kontrollküsimused leiad töölehelt.
Tööleht