teisipäev, 13. veebruar 2018

Hinnete kalkulaator (tähed)

Tee äpp, kuhu saaks sisestada kontrolltöö eest saadavad maksimumpunktid ja saadud punktid, arvutaks välja protsendi, näitaks seda ning annaks teada, mis hinde selle töö eest saab!

Äpi välimus võiks olla midagi sellist (vt allolev joonis).


Programmeerimise poolelt peaks nupp "Arvuta" väljadele max punktide arv ja saadud punktide arv sisestatud arvudest arvutama, mitu % moodustab saadud punktide arv max punktide arvust  ning kuvama saadud tulemuse väljal protsendid.

Selleks tuleb kasutada matemaatikatehteid (Math) valikust

Edasi tuleb programmile öelda, et väljal hinne kuvatakse vastavalt protsendile siis õige number või täht.

Viimsi Koolis kehtivad protsendivahemikud ning neile vastavad tähed on järgmised:
100 ja rohkem % - hinne A+
90 - 100 % - hinne A (vahemik suurem ja võrdne 90 ning väiksem 100)
80 - 90 % - hinne B (vahemik suurem ja võrdne 80 ning väiksem 90)
70 - 80% - hinne C
60 - 70 % - hinne D
50 - 60 % - hinne E
vähem kui 50% - hinne F

Näide ABC hindeskaala kohta (and - ploki leiate Logic valikust)

Kustutamise nupp

Kustutamise nupp peaks sellel klõpsamisel muutma kõikide sisestuskastide sisu tühjaks (Text -> " ")

Lisaülesanne!

Lisa kontroll, et sisestada saaks vaid arve! Kontroll, kas sisestatud sümbolid on arvud ja kui ei ole, siis sisestuskasti vastava teate kuvamine.